Η λειτουργία του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών δε θα ήταν δυνατή χωρίς την οικονομική υποστήριξη, τη βοήθεια και την ενθάρρυνση από οργανισμούς όπως το USAID, το ΕΕΑ Norwegian Fund, το UNDP-ACT, το πρόγραμμα De Minimis και τον Δήμο Λευκωσίας.

Το Ίδρυμα συνεργάζεται επίσης με το USAID, με το Σύνδεσμο Τουρκοκυπρίων Γυναικών Αποφοίτων Πανεπιστημίων και το Κέντρο Στήριξης Μη Κυβερνητικών Οργανισμών για την υλοποίηση του προγράμματος SHARE (Μοιραζόμαστε Ιστορία, Τέχνη, Έρευνα και Εκπαίδευση).

Το Ιδρυμα θέλει να απευθύνει ευχαριστίες, για τη συνεχή υποστήριξη των δραστηριοτήτων και των εκδόσεών του σε μια σειρά από εταιρείες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως η Ελληνική Τράπεζα, ο όμιλος Εταιρειών Σιακόλα και το British Council. Το Ιδρυμα, επίσης, ευχαριστεί όλους τους δωρητές αντικειμένων και αρχειακού υλικού από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Είμαστε βαθιά ευγνώμονες προς όλους τους υποστηρικτές μας και είμαστε πάντα έτοιμοι για νέες συνεργασίες για μελλοντικά προγράμματα είτε προέρχονται από οργανισμούς είτε από άτομα που μοιράζονται το όραμά μας.

To Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας αποτελεί μια πρωτοβουλία για την εξερεύνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου μέσα από μια μοναδική συλλογή πινάκων ζωγραφικής και άλλων αντικειμένων που δείχνουν το πολυπολιτισμικό παρελθόν της Κύπρου. Επίσης, το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας υποστηρίζει την έρευνα προσφέροντας υποτροφίες σε ερευνητές που επικεντρώνουν την έρευνα τους σε επιστημονικούς κλάδους συναφείς με το αντικείμενο του κέντρου. Παράλληλα, το κέντρο θα προσφέρει το χώρο του για διάφορες εκθέσεις και άλλα προγράμματα σχετικά με το πρόγραμμα SHARE (Μοιραζόμαστε Ιστορία, Τέχνη, Έρευνα και Γνώσεις).

H Επιχορήγηση από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ (Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο) Νορβηγίας για το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας.

Κατά τη διάρκεια μιας επίσημης εκδήλωσης που έγινε στις 6 Μαρτίου 2013 ο Κώστας Σεβέρης ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη και ο Γεώργιος Γεωργίου Γενικός Διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού υπέγραψαν τη συμφωνία που επισημοποιούσε την επιχορήγηση που θα δεχόταν το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΟΧ/Νορβηγίας 2009-2014.

Σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη θα λάβει οικονομική επιχορήγηση για τη διάδοση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου και για να διευκολύνει την πρόσβαση της στο ευρύ κοινό. Μέρος του ποσού αξιοποιήθηκε και για το σχεδιασμό , την κατασκευή και τη λειτουργία του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας – που θα στεγάσει μια μοναδική συλλογή πινάκων, βιβλίων, ενδυμασιών και αντικειμένων με κοινό παρονομαστή την Κύπρο και την ιστορία της - καθώς επίσης και για να βοηθήσει το Ίδρυμα να δημιουργήσει σχέσεις με εκπαιδευτικούς οργανισμούς με τις χώρες που απαρτίζουν το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και να φιλοξενήσει μαθητές από αυτές τις χώρες στην Κύπρο και στο CVAR.

Το ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη και το USAID συνεργάζονται με στόχο την προώθηση της ειρηνικής συμβίωσης μέσα από την εκπαίδευση και τις τέχνες.

Ο δρόμος που οδηγεί προς την εξασφάλιση ενός καλύτερου και ειρηνικότερου μέλλοντος για όλους τους κατοίκους της Κύπρου, περνά μέσα από την αναγνώριση του πολυπολιτισμικού της παρελθόντος. Σε αναζήτηση ενός κοινού στόχου- την ενδυνάμωση του πνεύματος για ειρηνική συνύπαρξη μέσω της διερεύνησης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου- το Ιδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη και το USAID υπέγραψαν 2 μνημόνια συναντίληψης στις 14 Ιουνίου 2014.

Η πρώτη από τις δυο συμφωνίες που υπογράφτηκαν από τον Alan Davis εκπρόσωπο του USAID και τον Κώστα Σεβέρη εκπρόσωπο του Ιδρύματος αφορούν οικονομική στήριξη για την ίδρυση του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR). Η δεύτερη συμφωνία αφορά την υλοποίηση του πρωτοποριακού προγράμματος SHARE (Μοιραζόμαστε Ιστορία, Τέχνη Έρευνα και Γνώσεις). Το SHARE αποτελεί το έργο της κοινοπραξίας ανάμεσα στο Ιδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη , το USAID, το Σύνδεσμο των Τουρκοκυπρίων Γυναικών Αποφοίτων Πανεπιστημίων και του κέντρου στήριξης ΜΚΟ. Το SHARE αποσκοπεί στο να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού μέσα από διάφορες δραστηριότητες και να αυξήσει τις πιθανότητες για ειρηνική συνύπαρξη. Οι εταίροι προσδοκούν πως το πρόγραμμα SHARE θα ωφελήσει στην ενθάρρυνση και την ανάπτυξη δικοινοτικών πρωτοβουλιών και συνεργασίες στις κοινότητες, τον ιδιωτικό τομέα, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό.