Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας είχε τη χαρά να φιλοξενήσει έξι φοιτητές από το Lycoming College των Η.Π.Α. , οι οποίοι εργάστηκαν στο Μουσείο για την πρακτική τους άσκηση για έξι εβδομάδες. Η Stevenakelly Dolence και η Karlise Jones, ασχολήθηκαν με το αρχείο φωτογραφιών Camille Enlart από το 19ο αιώνα και συγκεκριμένα με την καταλογογράφηση των φωτογραφιών αυτών. Ο Dominic Lyons και η Emily Anderson ασχολήθηκαν με την καταλογογράφηση πινάκων ενώ η Emily Hepner και η Katelyn Donahue εργάστηκαν στο αρχείο του Ερευνητικού Κέντρου. Ως μέρος του προγράμματος τους, οι φοιτητές έπρεπε να οργανώσουν και να δημιουργήσουν την «γωνιά των Λατίνων» στο Μουσείο και να παρουσιάσουν μέσω ομιλιών τη δουλειά τους και τις εμπειρίες τους από το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας. Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας ευχαριστεί τους φοιτητές και την καθηγήτρια τους Κα Pamela Gaber για την θερμή συνεργασία, την βοήθεια και την ανταλλαγή εμπειριών.