Το ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη έχει σαν στόχο την προώθηση του πολιτισμού , της ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των κοινοτήτων της Κύπρου και ανάμεσα στην Κύπρο και τις γειτονικές χώρες.