Θα μας ήταν μεγάλη χαρά να έχουμε την υποστήριξη σας. Η υποστήριξη μπορεί να έχει την μορφή εθελοντικής εργασίας, με την συμμετοχή στις επιτροπές μας (προβολής, εκπαιδευτικής, καταστήματος, , εκδηλώσεων, μελών) ή με την χορηγία εκδηλώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων του Κέντρου και του προγράμματος SHARE

Υιοθετήστε μια εκδήλωση ή ένα πρόγραμμα

  • Είτε την εκδήλωση των Χριστουγέννων ή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Μαζί με την ευγνωμοσύνη μας θα έχετε το λογότυπο σας στην ιστοσελίδα μας και πολλά άλλα προνόμια.