Το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR) του Iδρύματος Κώστα και Ρίτας Σεβέρη ζητά τη στήριξή σας στη μελέτη και καταγραφή ιστορικών φωτογραφιών με θέμα την Κύπρο που φυλάσσονται στο φωτογραφικό αρχείο του Κέντρου.

Ο τελευταίος χρόνος ήταν δύσκολος για το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)...

We are delighted to share that CVAR's story and accompanying project proposal, is one of the eleven stories selected to receive a grant award...

The Centre of Visual Arts & Research (CVAR) is home to the Costas and Rita Severis collections of paintings, antique costumes and memorabilia as well as a library and research centre...

On 15 December 2016, the Centre of Visual Arts & Research announced the acquisition of 

Thank you all, for joining our 5th Birthday celebration! Many thanks to Kate Economidou, Agni Sacca and our sponsor, the Spanish Embassy.