Τα μέλη δικαιούνται:

  • Προτεραιότητα θέσεων
  • Προεπισκόπηση εκθέσεων
  • Δωρεάν είσοδο για ένα επιπλέον άτομο
  • Tετραμηνιαίο περιοδικό
  • Προαγγελία για όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες στο μουσείο
  • Προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση χώρων για ιδιωτικές εκδηλώσεις

Η συνδρομή μπορεί να είναι ετήσια €25 ή για πέντε χρόνια στη μειωμένη τιμή των €20 ετησίως.

Ειδική συνδρομή €20 ανά άτομο για ομαδική συνδρομή άνω των 10 ατόμων, για οργανισμούς, εταιρίες κτλ.

Η εγγραφή μέλους μπορεί να συμπληρωθεί στην είσοδο του Κέντρου, στην ιστοσελίδα ή ταχυδρομικώς.