Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας για τη σχολική χρονιά 2019-2020...

Περισσότερα ...

Εκπαιδευτικά προγράμματα περιοδικών εκθέσεων

Εκπαιδευτικά προγράμματα εμπνευσμένα από τις περιοδικές εκθέσεις του Μουσείου...
Περισσότερα ...

Μια σειρά δημιουργικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλη την οικογένεια....
Περισσότερα ...