Ώρες Λειτουργίας

Χειμερινή Περίοδος:

Τρίτη-Κυριακή: 09:30-17:00

Κλειστό: Δευτέρα

Θερινή Περίοδος:

Δευτέρα-Σάββατο: 09:30-17:00

Κλειστό: Κυριακή

Στοιχεία Επικοινωνίας

Balthazar Café & Restaurant: +357 22300992 /3

 

facebook